søndag 6. april 2014

NY BOK: Kulturelle hjørnesteiner

Denne boken presenterer nye teoretiske og didaktiske perspektiver på klimaomstilling. Jeg viser at god klimaomstilling starter hjemme, der folk bor, i skoler og i barnehager og gjennom utvikling av kultur, kunnskap og læring. 

Boken bygger på min egen forskning fra 2005 i og med skoler og barnehager i Tinn og Notodden kommuner, kommuner med ensidige industristeder som har lang erfaring med krevende omstillingsprosesser. Forskningsresultatene kommer fra postdok-prosjektet i Tinn (med bl a "Tinnsjøprosjektet") da jeg var tilknyttet Institutt for geografi ved UiB (2005-2009) og Notodden-prosjektet "Stedspedagogikk og læringslandskap" ved Høgskolen i Telemark (2010-2013). 

Jeg viser hvordan vi kan lære mer om klimaomstilling gjennom å forstå mer av disse stedenes utvikling. Her undersøker jeg hvilken betydning sted har for dannelse og sosialisering, og viser gjennom konkrete undervisningsopplegg hvordan sted kan brukes som en integrerende ramme for undervisning og læring. Dette er spesielt relevant når man ønsker å bruke samfunnsfaget til undervisning for bærekraftig utvikling med mer elevaktive og utforskende arbeidsmåter. Boken er skrevet for kultur- og samfunnsforskere og er i tillegg relevant for undervisning i samfunnsfag i lærerutdanningene, i skolen og for alle med interesse for stedsutvikling. 

Innhold: 

Kapittel 1 Innledning
Omstilling av ensidige industristeder
Globale klimaendringer: fra tilpasning til omstilling
Et kulturelt perspektiv på klimaomstilling
Forskningen som boken bygger på
Innholdet i boka

Kapittel 2 Stedsbegrepet
Hva er et sted?
Tidlige teorier om sted
Stedsteorier med sosialt og kulturelt fortegn
Et globalt stedsbegrep?
Geometriseringen av livsverden
Sted og global oppvarming

Kapittel 3 Sted som landskap
Natur- og kulturlandskap
Landskap som natur- og kulturblanding
Lange linjer i landskapet
Fra før-moderne til moderne landskap
Et temmet landskap
Landskapet som arv

Kapittel 4 Et ensidig industristed blir til
Rjukan og det norske industrieventyret
Industrialismens betydning i moderne samfunn
Fra "Et moderne eventyr" til "Rjukansituasjonen"
Om å skrive industristeders historie
Når går det hull på myten?
Om å skrive nye fortellinger om sted

Kapittel 5 Barn, sted og dannelse
Sted som betingelse for væren
Fortellingen om Mosestua
Det geografiske selvet i utvikling: verken subjekt eller objekt
Sted i utviklingsteori
Barns steder vs steder for barn
Barns geografier som utgangspunkt for læring
Stedspedagogikk og stedbasert læring
Hvordan arbeide med stedbasert læring?

Kapittel 6 Læreren som lokal kulturarbeider
Innledning
Organisering av Tinnsjøprosjektet
«…For skolen har jo vært litt lukket»
"...Det var ikke alle voksne som visste hva alle veiene het..."
Læreren som lærer og lærende
Utvidelse av lærerrollen
Læreren som lokal kulturarbeider
Å være lærer akkurat der man er

Kapittel 7 Vurdering i stedsorientert læring
Hjemstedet som pensum
Lokalhistorie som tverrfaglig tema ved Atrå barneskole
Sigurdsrud: Byen som ikke ble glemt
Læringsutbytte og annet utbytte
Resultater for Sigurdsrud og for lærerne
Vurdering av læring når hjemstedet er pensum

Kapittel 8   Bærekraft som læringsmål i samfunnsfag
Innledning
Forskningssamarbeid med Notodden ungdomsskole
Notodden som tema for undervisning for bærekraftig utvikling
8. klasseprosjekt: Industriell kulturarv
Hva vet elevene om bærekraftig utvikling?
Forståelser av utdanning for bærekraftig utvikling
Bærekraft som læringsutbytte

Kapittel 9 Stedsorienterte og elevaktive arbeidsmåter
Innledning
9. klasseprosjekt: Sånn er det nå
Utforskende arbeidsmåter
Hvordan erfarer elevene elevaktive og utforskende arbeidsmetoder?
Barn og unges rett til gode steder og landskap
Demokratiforståelse, medborgerskap og handlingskompetanse
Samfunnsfag som vitenskapssfag og dannelsesfag

Kapittel 10: Kulturelle hjørnesteiner
Hva denne boken har handlet om.
Hva kan vi lære av Rjukan og Notodden for framtida?
Kulturell bærekraft
Bærekraftige tenkemåter og holdninger

Boka kan bestilles på: 


ISBN: 978-82-02-42616-3
Omfang: 246 sider